Over NBAA

Het samenwerkingsverband dat zich inzet voor verduurzaming van de Nederlandse transportsectoren middels biodiesel uit afval.

De NBAA is een alliantie van vijf afval-biodieselproducenten met een productielocatie of vestiging in Nederland. De alliantie is daarnaast nauw verbonden met Europese brancheverenigingen voor biobrandstoffen uit afvalstromen. Wij hebben er onze gezamenlijke missie van gemaakt de voordelen en kansen van deze duurzame biobrandstof onder de aandacht te brengen.

Biodiesel gebruikt een anders vervuilende afvalstroom zoals gebruikt frituurvet waardoor fossiele grondstoffen worden vervangen. Door de sterk verminderde uitstoot draagt biodiesel in grote mate bij verduurzaming in transport – aanvullend op andere middelen zoals elektrificatie. De NBAA ziet dan ook een essentiële rol weggelegd in de komende jaren voor deze kosteneffectieve duurzame biobrandstof.

Naast het delen van kennis en expertise, vertegenwoordigt de NBAA de belangen van de industrie om ervoor te zorgen dat biodiesel uit afval een eerlijke behandeling krijgt in wet- en regelgeving. Een eerlijk speelveld in – en tussen de sectoren is hierbij van belang. Wij streven ernaar een betrouwbare gesprekspartner te zijn waardoor weloverwogen beleidskeuzes kunnen worden gemaakt die de verduurzaming in Nederland ten goede komen.

Contact

Vragen? Neem contact met ons op!
info@biodieseluitafval.nl

Alleen functionele en anonieme cookies | Only functional and anonymous cookies