Content NBAA

Onze visie over het verduurzamen van de transportsector

De NBAA pleit voor het holistisch verduurzamen van álle transportsectoren om zo de meeste klimaatwinst te behalen. Daarom denkt de NBAA actief mee over huidig en toekomstig beleid omtrent het verduurzamen van de transportsector. Onderstaand is content te vinden die onze visie en argumenten weergeven. 

25 november 2022

Position Paper – hogere bijmeng percentages

Hogere blends van biodiesel uit afval – B10 aan de pomp en B20/B30 in het zware wegtransport – zullen bijdragen aan het verduurzamen van transport. Lees in dit paper hoe de NBAA dit voor ogen heeft. 

20 november 2022

De NBAA bij RTLZ – Doe maar duurzaam!

De NBAA was op 5, 6 en 7 november te zien zijn bij ‘Doe maar Duurzaam’ op RTLZ. Hier hebben onze leden Aart van Eekelen (Eco Fuels Netherlands B.V.) en  Jacobus Barnhoorn (Chevron) verteld over de broeikasgasreducties die worden behaald dankzij biodiesel uit afval en hoe dit nog beter kan in de toekomst. 

Contact

Vragen? Neem contact met ons op!
info@biodieseluitafval.nl

Alleen functionele en anonieme cookies | Only functional and anonymous cookies